De dieren

We hebben op de kinderboerderij veel verschillende dieren en diersoorten. Bij de keuze van ons dierenbestand geven we de voorkeur aan Nederlandse en/of Oud Hollandse rassen. Deze rassen hebben namelijk een grote cultuurhistorische waarde en het is zonde dat sommige rassen verloren dreigen te gaan! Kinderboerderijen hebben dan ook een belangrijke rol bij het instandhouden van deze dieren.