Hulpboeren PGB

Sinds begin 2008 kunnen mensen met een beperking op onze kinderboerderij
aan het werk als hulpboer(in)!
 
Dit houdt in dat kinderen en volwassenen met een verstandelijke, psychische en/of 
lichamelijke beperking zorg op de kinderboerderij inkopen vanuit het PGB (persoons gebonden budget).
De kinderboerderij biedt ondersteunende en activerende hulp en natuurlijk een gezellige werkplek 
met leuke collega’s en lieve dieren!

Op de kinderboerderij kunnen mensen met een beperking oa.:
– Zelfvertrouwen opbouwen;
– Leren om zelfstandig taken uit te voeren;
– Cognitieve vaardigheden ontwikkelen;  
– Werkervaring opdoen op een regulier bedrijf;
– Contacten opbouwen met andere mensen en dieren; 
– Een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij;
– Samen genieten van het werken in en met de natuur en de dieren. 

De hulpboeren werken een vast aantal uren of dagdelen per week.
Per dag hebben wij plaats voor 1, 2 of 3 hulpboer(inn)en, afhankelijk van de zorgvraag.

Heeft u interesse in een PGB werkplek op de kinderboerderij?
Neem dan contact op met Sonja Buursema tel. 035 6970789.