Adopteer een dier

De kinderboerderij heeft uw steun hard nodig.
Voor de vaste exploitatiekosten krijgen wij subsidie van de gemeente Huizen, maar het is voor de kinderboerderij erg moeilijk om daar van rond te komen.
Om extra’s te kunnen realiseren, zoals nieuwe hokken en materialen, zijn we afhankelijk van sponsors.
U kunt de kinderboerderij op verschillende manieren steunen: door middel van een eenmalige gift of donatie en u kunt de dieren van de kinderboerderij adopteren!
Als dank ontvangt u dan een adoptiecertificaat met een foto van het betreffende dier.
Ook een leuk idee voor bedrijven.
U kunt het adoptieformulier zelf downloaden, invullen en opsturen of afgeven op de kinderboerderij.
download hier het adoptieformulier

Wij danken u hartelijk voor uw support, natuurlijk ook namens alle dieren!

Ons rekeningnummer is IBAN: NL43RABO0329947788 t.n.v. Stichting Kinderboerderij De Warande te Huizen. 

Stichting Kinderboerderij De Warande is ingeschreven bij de KvK Hilversum onder nummer 41194166.